Projekt FET

leader

Slutrapport hösten 2023

Läs den senaste rapporten här.

Projekt FET - Fåmans- och Enmansföretag i Tillväxt

Östra Göinge har relativt sett ovanligt många företagare. Men de är nästan uteslutande små företag. De flesta företagen är välmående och framgångsrika, men väldigt få av dem växer och blir större.

Oftast på grund av att de är så upptagna av att arbeta i sitt företag att de inte hinner med att tänka på sin framtid, strategier eller andra områden som skapar möjligheter till ökad tillväxt. En hel del är nöjda med hur de har det just nu.

Men det finns möjligheter att få råd om hur företaget kan utvecklas och få större lönsamhet. Det kan handla om finansiering, bättre marknadsföring eller med produkt- och tjänsteutveckling.

Dessa möjligheter finns redan uppbyggda, och finansieras av olika aktörer bland annat Östra Göinge kommun. Men som sagt alldeles för få företag känner till detta. Det är här projekt FET kommer in.

Vi vill träffa så många företag som möjligt och genom samtal, oftast fysiska möten, skapa intressen för de möjligheter till stödåtgärder som finns. Stödåtgärder i form av träffar med duktiga företagsrådgivare som ser vad företaget kan göra för att utvecklas. Ibland kan det handla om produktutveckling, ibland bättre marknadsföring eller stöd till finansiering.

Vi har tills idag varit i kontakt med ca 150 företag, träffat ca 100 och givit lite över 20 företag möjlighet till stödåtgärder.

Utifrån dessa möten har också andra behov upptäckts, såsom utbildning inom olika områden, marknadsföring (hur ser din kommunikation ut med dina kunder) och kontorsservice (exv ett servicecenter där företag kan få hjälp med telefon, bokföring, fakturering mm) Dessa områden är nu under lupp och åtgärder planeras för att genomföras.

Viktigt att komma ihåg är att även om projektet har ett slut så kommer inte sättet att arbeta med dessa stödåtgärder att sluta. De finns hela tiden till hands! Så tveka inte som företagare - om du är nyfiken på vad detta skulle kunna innebära för ditt företag - så hör av dig!