Företagsbesök hos Bergkvarabuss

Företagsbesök hos Bergkvarabuss

I onsdags besökte vi Bergkvarabuss i Broby och träffade Jens Richard som är Trafikområdeschef för Nordöstra Skåne:

Jens visade oss runt på anläggningen i Broby som hade sin uppstart våren 2014, och som idag består av ca 50 bussar.

Körningarna består mest av linjebusstrafik och skolskjutsar, men även busscharter.  Läs mer