För ett utvecklande näringsliv i Östra Göinge

Göinge Näringslivs nya liv

måndag, 30 oktober 2017.

Göinge Näringslivs nya liv

För drygt ett halvår sen, så fanns det osäkerhet kring Göinge Näringslivs framtid. Föreningen som bildades vid millenniet tvingades till en paus där då även tjänsten som verksamhetsledare togs bort av ekonomiska skäl. Efter flera möten där verksamheten diskuterades och medlemmarna fick säga sitt, så framgick det tydligt att behov och intresse för en fortsättning fanns kvar. Det har nu gått ett halvt år när vi träffar den nya styrelsen, som fått en bra start på verksamheten.

Beroende av varandra

Det är skillnad på företagslivet beroende på var du befinner dig i landet.

– Ja, vi som driver företag här i Östra Göinge är mer beroende av varandra jämfört med många andra kommuner i Skåne, förklarar ordförande Jahangir Hejazi. Bara ett fåtal av företagen i Östra Göinge har sina kunder utomlands eller på andra ställen i landet. En mycket stor del av oss, är både kund och leverantör till varandra. Vi har så mycket gemensamt och kan därmed vara med och påverka både varandras och näringslivets framgång totalt sett.

Medlemmarna är föreningen

Göinge Näringsliv har samma syfte och samma ambitioner som tidigare. Vi ska gemensamt verka för att utveckla nya och etablerade företag, står det på hemsidan.

– Vi som finns med i styrelsen är engagerade företagare som ideellt ser detta som en möjlighet att medverka till något som gynnar oss alla, förklarar Jahangir. Men det är viktigt att påpeka att det inte är vi som är föreningen. Alla som är medlemmar har samma ansvar, samma möjligheter och samma förmåner. Där ligger kanske vårt viktigaste uppdrag – i att kommunicera. Kan vi få alla att känna sig delaktiga och engagerade, så kommer det att få flera positiva konsekvenser.

Positiv trend

Vid turbulensen i våras så valde några företag att lämna föreningen i tron att den skulle läggas ner.

– Flera av dem har valt att komma tillbaka, förklarar Camilla Larsson. Plus att flera nya valt att gå med. Så vi märker tydligt att intresset ökar. Hoppas nu att medlemmarna har tid och möjlighet att medverka på olika sätt. Vi i styrelsen kan samordna och arrangera efter önskemål. Vi har nyligen haft ett evenemang där även Queenias medlemmar bjudits in samt arrangerat en kurs i LinkedIn. Men den största nyttan gör vi om vi kan bidra till att det skapas nya affärer, och att hjälpa nya företag växa.

Text: johnny@alltomgoinge.se

Göinge Näringsliv

070 - 657 61 19
info@goingenaringsliv.se
Box 15, 289 04 Glimåkra
Källbogatan 1, 289 47 Glimåkra
  Org.nr. 769605-9067

Facebook

Svenskt näringsliv Queenia Östra Göinge kommun